0

Fica a conhecer o nosso Mapa de Aulas!

SEGUNDA

10H00 – 10H30 Abs Blast – Georges Thiariau
10H30 – 10H45 Stretching – Georges Thiariau
18H00 – 18H45 Street Dance – Kids – Mike Santos
19H00 – 19H45 Fitboxe – Fernando Nathis
20H00 – 20H45 Pump – Raul Muenga
21H00 – 21H45 Street Dance – Iniciante / Intermédio – Mike Santos

TERÇA

17H15 – 18H00 Ballet Kids – Ana Filipa
18H00 – 18H25 HIIT – Inês Marques
18H30 – 18H55 Glúteo – Inês Marques
19H00 – 19H25 Full-body Workout – Raul Muenga
19H30 – 19H55 Abs Blast – Raul Muenga
20H00 – 20H45 Pilates Fusion – Inês Marques
21H00 – 21H45 Street Dance – Avançado – Diego Silva

QUARTA

10H00 – 10H30 Abs Blast – Georges Thiariau
10H30 – 10H45 Stretching – Georges Thiariau
17H15 – 18H00 Ballet Kids – Ana Filipa
18H00 – 18H45 Street Dance – Kids – Mike Santos
19H00 – 19H45 Fitboxe – Fernando Nathis
20H00 – 20H45 Pump – Raul Muenga
21H00 – 21H45 Street Dance – Iniciante / Intermédio – Mike Santos

QUINTA

17H15 – 18H00 Ballet Kids – Ana Filipa
18H00 – 18H25 HIIT – Inês Marques
18H30 – 18H55 Glúteo – Inês Marques
19H00 – 19H25 Full-body Workout – Raul Muenga
19H30 – 19H55 Abs Blast – Raul Muenga
20H00 – 20H45 Pilates Fusion – Inês Marques
21H00 – 21H45 Street Dance – Iniciante / Intermédio – Melissa Cardoso

SEXTA

10H00 – 10H30 Abs Blast – Georges Thiariau
10H30 – 10H45 Stretching – Georges Thiariau
18H00 – 18H45 Street Dance – Kids – Mike Santos
19H00 – 19H45 Girlie – Rachel Arns
20H00 – 20H45 Funk – Rachel Arns
21H00 – 21H45 Street Dance – Open Class – Convidado

×